JMN-Lib

Conté les unitats compartides corresponents a programes propis de codi obert:

Programes continguts a sourceforge.net:

D'ús general: ATCalc, GMiniTrans, Mecanog.

Mèdics: CalcObes, ICDManager, OpenRetina, WDents.

Per a traductors de programes: PoNewEdit.

Per a programadors: BdeToSQL, HlpToChmTools, JMN-Tools, UpdatePoFile.

 

ATCalc: Des d'una calculadora senzilla (o científica) a un entorn de programació estructurat (semblant al pascal): funcions d'entrada, representació de funcions, dibuix directe; amb presentació, captura, importació i exportació d'imatges; funcions; proves,... Per a persones amb problemes visuals.

BdeToSQL: Dissenya (i executa) scripts per a crear bases de dades i taules MySQL, SQLite o PostgreSQL, des de taules ja existents Paradox(.db) / dBase(.dbf). Afegeix, actualitza (o ambdós) dades des de taules Paradox / dBase a MySQL, SQLite o PostgreSQL. Mostra aquestes taules.

CalcObes: Aquest programa té el seu origen en la Guia de l'Obesitat de la Regió Sanitària de Girona. Duta a terme per metges i infermeres d'atenció primària, endocrinòlegs i dietistes.

GMiniTrans: traductor que utilitza el Google Translator. Automàticament (en fer clic amb el programa) tradueix la paraula (o frase/s) del portapapers, a continuació, la traducció es copia al portapapers.

HlpToChm Tools: Són un conjunt de programes per a ajudar-li la conversió dels fitxers hlp a chm. Creant fitxers htm, h, hhc. Un dels programes també comprova la integritat dels enllaços.

ICDManager: Aplicació de base de dades per a ICD-9 (International Classification Diseases = CIM, Classificació Internacional de Malalties), un complex i eficient gestor i buscador de malalties i procediments. El codi font i les ajudes estan en català, espanyol i anglés. La base de dades està en català. Pròximament la versió 1.5 en sourceforge.net.

JMN-Tools: Eines per a programadors.

Mecanog: Programes per a aprendre a mecanografiar.

OpenRetina: Aplicació de base de dades per a oftalmòlegs especialistes en retinologia mèdico-quirúrgica. Versió alfa.

PoNewEdit (pels traductors) i UpdatePoFile (pels programadors); són editors alternatius, a Poedit.

WDents: Aplicació de base de dades per a dentistes del sector públicode salut i epidemiólogos de salut bucodental. Inclou l'odontograma, elaboració d'informes, anàlisis estadístiques, representació i exportació de dades, potent editor de preguntes (queries), visita amb motiu de l'articulació temporomandibular (ATM), etc.. Pròximament la nova versió 1.4.